Financieel portaal

Via dit portaal kunt u de programmabegroting, de voorjaarsrapportage, de najaarsrapportage, twee maal per jaar het meerjarig perspectief investeringen en de jaarstukken van de Gemeente Haarlemmermeer digitaal raadplegen. De digitale versies zijn gelijk aan de papieren boekwerken. De recente stukken worden aangeboden in een web-versie en bevatten verdiepingsmogelijkheden.